Rekrutacja | Jednolite Studia Magisterskie

 

7

 

  • Kształcimy pedagogów, którzy poza umiejętnościami wychowawczymi i  opiekuńczymi:
  • posiadają kompetencje i umiejętności pracy i kierowania zespołami ludzkimi, dysponują kompetencjami komunikacyjnymi i interpersonalnymi, rozwijają swoją kreatywność i kompetencje personalne, wzmacniając indywidualny potencjał; 
  • są merytorycznie i metodycznie przygotowani do prowadzenia szkoleń, organizowania działań wspierających, pomocowych i doradczych oraz aktywności wymagających zaawansowanego poziomu rozwoju tzw. kompetencji miękkich.
  • Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

 

8

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(5-letnie jednolite studia magisterskie)

PROFIL PRAKTYCZNY

Studia wyposażają studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej   wczesnoszkolnej. Absolwenci tego kierunku uzyskują formalne kwalifikacje („przygotowanie pedagogiczne”) do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I – III, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

 

 
REKRUTACJA TRWA
Dołącz do nas!
Chcesz nas lepiej poznać i być z nami na bieżąco?
  • Wejdź na nasz profil!