piątek, 14 październik 2016 20:20

Rozeznanie rynku – WARSZTATY: KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA (II edycja)

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA).