wtorek, 12 kwiecień 2016 02:00

Rozeznanie rynku - WARSZTATY: KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA)