Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

"Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni"

W dniu 25.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie I edycji projektu "Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni". Gratulujemy Wszystkim uczestnikom wytrwałości i zaangażowania w trakcie trwania poszczególnych szkoleń (m.in. Szkolenie wojskowe studentów cywilnych AMW w kontekście Minimum programowe MON, Obrona terytorialna kraju, PRINCE2 Foundation, Change Management Foundation, Sternik motorowodny, Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy).
Życzymy powodzenia i miłego - zasłużonego odpoczynku.

Zapraszamy do II edycji projektu, która rusza w roku akademickim 2017/2018. Informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://www.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/component/k2/item/1266-projekt-wojsko-w-systemie-sluzb-publicznych


Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

"Lepszy Start II "

Rusza nowy projekt!!!

"Lepszy Start II " -  szkolenia warte kilka tysięcy są BEZPŁATNE, to Ty dostaniesz STYPENDIUM. 

Musisz poświecić jedynie swój czas i energię !!

 


Oferta dla absolwenta. Bezpłatne szkolenie zawodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej na:
- Ratownika Wodnego wraz z kursem nurka (PADI)
- Sternika Motorowodnego (PZMiNW)
- Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
- Do tego płatne praktyki prze 3 miesiące i zatrudnienie na min. 3 kolejne miesiące. 


Zdobądź poszukiwany zawód na rynku pracy – podejmij wyzwanie! Zapłacimy za Twój czas nauki na kursie!Warunki udziału:
• Wiek poniżej 30 lat
• Status osoby biernej zawodowo, nie kształcącej się, nie szkolącej, nie zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie widniejącej w innych podobnych rejestrach/absolwenta
• Dobra umiejętność pływania (np. karta pływacka)
• Brak przeciwskazań do wykonywania zawodu Ratownika Wodnego
• Motywacja do szkolenia i pracy

Rekrutacja w Akademickim Biurze Karier Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kurs realizowany będzie w Gdyni a staż i pierwsze zatrudnienie w trójmieście i jego okolicach. 

Termin rekrutacji elektronicznej: 22 maj - 15 lipca 2017. 


Liczba miejsc ograniczona do 15 – liczy się kolejność zgłoszeń oraz wyniki na teście wstępnym z pływania na pływalni.


Więcej informacji na www.abk.amw.gdynia.pl zakładka aktualności
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl