Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Uwaga studenci!


W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanaty przyjmują wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.


O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w roku akademickim 2017/2018 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,


lub

  • wybitne osiągnięcia w sporcie.


Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.


Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html)
Pełnomocnik Rektora ds. studentów 
i doktorantów


Uroczyste wręczenie dyplomów

Uwaga absolwenci.
W dniu 15.09.2017 r. o godz.12:00 w auli im.Zygmunta Augusta odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Konferencja dotycząca miasta Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej

Sięgamy od Gdyni daleko, daleko.... Wkrótce kolejna, druga już konferencja dotycząca miasta Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej, którą mam przyjemność współorganizować reprezentując Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Obrady zaplanowano 12-13 września 2017 r. Zapraszam

Rekrutacja dodatkowa

Uwaga trwa rekrutacja dodatkowa na następujące kierunki studiów stacjonarnych:
Pedagogika  (I, II stopień)
Stosunki międzynarodowe (I, II stopień)
Wojsko w systemie służb publicznych (I stopień)

Rozpoczęcie rejestracji
19.07.2017

Zakończenie rejestracji
20.09.2017

Składanie dokumentów do 13.09.2017 r. odbywa się w dziekanacie WNHIS (budynek 5)

Składanie dokumentów:
Biblioteka Główna AMW: 

13.09.2017
godz. 12.00-18.00
14-20.09.2017
godz. 09.00-15.00
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
dziekanaty: 
19.07-11.09.2017
godz. 09.00-15.00
(z wyjątkiem sobót i niedziel)

Ogłoszenie list przyjętych
22.09.2017

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl