Logowanie

Anna Maciejewska

Informacja dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów na WNHiS

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 02.10.2019r. w godzinach: 12:00-15:30 w Audytorium odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP, ppoż i biblioteczne.

Zapraszamy na uroczystą inaugurację, która odbędzie się 03.10.2019r. o godz. 9:00 w Audytorium.

Wszystkie rozkłady zajęć pojawią się na stornie wydziałowej pod koniec września w zakładce rozkłady zajęć na poszczególnych kierunkach, jednocześnie informujemy, że wszystkie zajęcia rozpoczynają się w 2 tygodniu października. 


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl