Logowanie

Alicja Janczur

Godziny dziekańskie 14.12.

Dnia 14 grudnia od 7 godziny lekcyjnej (13:20) dziekan oglasza godziny dziekańskie dla wszystkich grup oprócz : 170PC, 160PM, 170WSA i 150WS
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl