Logowanie

Paweł Kusiak

Rekrutacja

Projekt I „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów kierunku stosunki międzynarodowe”

> W projekcie mogą wziąć udział studenci kierunku stosunki międzynarodowe:

- 3 rok studiów I stopnia

- 1 rok studiów II stopnia

- 2 rok studiów II stopnia

> Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: ZOBACZ!

> Harmonogram rekrutacji:

- 9-13 października 2018 r. – rejestracja w formularzu zgłoszeniowymPRZEJDŹ!

- 15-16 października 2018 r. – rozmowy rekrutacyjne i podpisywania dokumentów (Warunkiem jest rejestracja w formularzu zgłoszeniowym. Na rozmowy będą obowiązywały zapisy online uruchomione 14 października - informacja na podany w formualrzu adres e-mail)

> Masz pytania?

- Łukasz Wyszyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Kontakt na Facebooku > ZOBACZ!, tel.: 502-760-252

- - - - - -

Projekt II „Program płatnych staży dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe”

oraz

Projekt III „Program płatnych staży dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych”

Rekrutacja do projektów stażowych zostanie uruchomiona w styczniu 2019 roku.

> Masz pytania?

- Łukasz Wyszyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Kontakt na Facebooku > ZOBACZ!, tel.: 502-760-252


 

O projektach

Od 1 października 2018 roku do 30 września 2022 roku w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych realizowane będą 3 projekty w ramach „Zintegrowanego programu wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z010/17). Program uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 7.997.361,57 PLNProjekt I „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów kierunku stosunki międzynarodowe”– Zadania nr 1,2,3,4

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych poprzez warsztaty prowadzone przez wybraną kadrę AMW oraz ekspertów zewnętrznych.  Warsztaty będą dotyczyły:

- konwersatoria z języka angielskiego (Prof. dr hab. Jan Asmussen oraz dr Iwona Jakimowicz-Pisarska)

- warsztaty z komunikacji i autoprezentacji (Firma Personal Solution – Urszula Nowak)

- warsztaty z protokołu dyplomatycznego (Europejska Akademia Dyplomacji)

- warsztaty z negocjacji międzynarodowych (dr Paweł Kowal)

- warsztaty z prognozowania międzynarodowego (dr Gracjan Cimek oraz mgr Paweł Kusiak)

- warsztaty z pracy projektowej (Firma Personal Solution – Urszula Nowak)

- warsztaty z symulacji konfliktów (mgr Łukasz Wyszyński)

- warsztaty z krytycznego myślenia (dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW)

> Wszystkie warsztaty kończą się otrzymaniem certyfikatu w języku angielskim

> Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu każdy uczestnik przejdzie badanie kompetencji (Assesment Center)

> Podczas warsztatów uczestnikom zapewniona jest „przerwa kawowa”

> Udział w projekcie jest bezpłatny.

Po zakończonych warsztatach wszyscy uczestnicy wezmą udział w wyjeździe projektowym do Stanów Zjednoczonych (Waszyngton) lub Hiszpanii (Madryt).Projekt II „Program płatnych staży dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe” - Zadanie nr 18

Program zakłada odbycie płatnego stażu w firmie/instytucji/think-tanku zajmującym się lub działającym w obszarze stosunków międzynarodowych. Staż ma pozwolić na zapoznanie się z specyfiką miejsca pracy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych.

> staż trwa 120 godzin

> za staż przysługuje wynagrodzenie 22,13 zł za 1 godzinę brutto

> stażysta jest ubezpieczony podczas stażu w zakresie NNW

> stażyście przysługuję zwrot środków za korzystanie z komunikacji miejskiej  do wysokości 150 zł za cały okres stażu

> stażyście, który staż odbywa poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) przysługuję zwrot kosztów zakwaterowania do wysokości 1300 zł za cały okres stażu

Miejsca staży > ZOBACZ!

- - - - - -

Projekt III „Program płatnych staży dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych” - Zadanie nr 19

Program zakłada odbycie płatnego stażu w firmie/instytucji/jednostce wojskowej zajmującym się lub działającym w obszarze współpracy cywilno-wojskowej lub bezpieczeństwa publicznego. Staż ma pozwolić na zapoznanie się z specyfiką miejsca pracy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych.

> staż trwa 120 godzin

> za staż przysługuje wynagrodzenie 22,13 zł za 1 godzinę brutto

> stażysta jest ubezpieczony podczas stażu w zakresie NNW

> stażyście przysługuję zwrot środków za korzystanie z komunikacji miejskiej  do wysokości 150 zł za cały okres stażu

> stażyście, który staż odbywa poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) przysługuję zwrot kosztów zakwaterowania do wysokości 1300 zł za cały okres stażu

Miejsca staży > ZOBACZ!

Debata pt. „Polska i jej współczesny wizerunek na świecie”


Zapraszamy studentów, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanej przez nasz Wydział debacie pt.

„Polska i jej współczesny wizerunek na świecie”

Specjalnymi gośćmi oraz prelegentami debaty będą:
- Anna Dąbrowska (Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber);
- Piotr Gursztyn (Dyrektor biura programowego TVP);
- Piotr Tyma (Prezes Związku Ukraińców w Polsce);
- Łukasz Warzecha (Dziennikarz i publicysta m.in. „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolita”, „Wirtualna Polska”).

Debata odbędzie się w piątek 25.05.2018 r. w godz. 12.00-14.00 w Akademii Marynarki Wojennej w Auli im. Zygmunta II Augusta (wejście od ul. Grudzińskiego). Składać będzie się ona z dwóch części: dyskusji prelegentów oraz pytań i wypowiedzi z sali. Debatę poprowadzą dr Iwona Jakimowicz-Pisarska oraz mgr Paweł Kusiak.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl