Logowanie

Paweł Kusiak

Debata pt. „Polska i jej współczesny wizerunek na świecie”


Zapraszamy studentów, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanej przez nasz Wydział debacie pt.

„Polska i jej współczesny wizerunek na świecie”

Specjalnymi gośćmi oraz prelegentami debaty będą:
- Anna Dąbrowska (Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber);
- Piotr Gursztyn (Dyrektor biura programowego TVP);
- Piotr Tyma (Prezes Związku Ukraińców w Polsce);
- Łukasz Warzecha (Dziennikarz i publicysta m.in. „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolita”, „Wirtualna Polska”).

Debata odbędzie się w piątek 25.05.2018 r. w godz. 12.00-14.00 w Akademii Marynarki Wojennej w Auli im. Zygmunta II Augusta (wejście od ul. Grudzińskiego). Składać będzie się ona z dwóch części: dyskusji prelegentów oraz pytań i wypowiedzi z sali. Debatę poprowadzą dr Iwona Jakimowicz-Pisarska oraz mgr Paweł Kusiak.

Podróż studyjna do Hiszpanii | Międzynarodowe warsztaty i seminarium naukowe


W dniach 4-8 kwietnia studenci stosunków międzynarodowych oraz towarzyszący im reprezentujący nasz Wydział nauczyciele wzięli udział w podróży studyjnej do Królestwa Hiszpanii. Wyjazd stanowił zwieńczenie III edycji realizowanego w naszej uczelni od roku 2015 projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.


Pierwszym punktem wizyty była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, którą nasza delegacja odwiedziła 5 kwietnia. W Ambasadzie studenci wzięli udział w dyskusji na temat polityki zagranicznej Hiszpanii oraz współpracy polsko-hiszpańskiej. Ze strony placówki w dyskusji wziął udział Pan Piotr Dolata (I Radca, Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego) oraz Pani Agnieszka Woszczek (Radca ds. Politycznych).


Kolejnym punktem w planie było międzynarodowe seminarium naukowe w Humanities and Social Sciences Comillas Pontifical University (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Comillas). Seminarium odbyło się pt. Spain and Poland. Common future as a UE and NATO (Hiszpania i Polska. Wspólna przyszłość w UE i NATO). W trakcie seminarium nasi przedstawiciele wygłosili następujące referaty:
- dr Gracjan Cimek – Poland and Spain geopolitics as members of the European Union;
- dr Iwona Jakimowicz-Pisarska – Spain and Poland – on the two side of UE;
- mgr Łukasz Wyszyński – Cooperation of Polish Navy and Armada Española – geopolitical circumstances.


Następnie nasza delegacja wzięła udział w trwających dwa dni (5-6 kwietnia) międzynarodowych warsztatach wraz ze studentami Saint Luis University Madrid Campus. Tematem wspólnej pracy była przyszłość Unii Europejskiej. Studenci opracowywali i prezentowali możliwe warianty rozwoju wspólnoty do roku 2040. Warto także nadmienić, że współpraca pomiędzy naszymi uczelniami trwa od roku 2016 i jest to już drugi wspólny warsztat naszych studentów.


Z grona nauczycieli nasz Wydział w trakcie wyjazdu reprezentowali:
- dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW;
- dr Gracjan Cimek;
- dr Iwona Jakimowicz-Pisarska;
- mgr Paweł Kusiak;
- mgr Łukasz Wyszyński.

Spotkanie z Ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim


Zapraszamy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników na spotkanie z Ambasadorem ad Personam Janem Wojciechem Piekarskim. Odbędzie się ono w sobotę 17.03.2018 r. w Bibliotece Głównej AMW (pok. 102), w godz. 12.30-14.00. W trakcie spotkania wygłoszony zostanie wykład pt. „Praca w dyplomacji. Blaski i cienie”. Ponadto uczestnicy spotkania będą mogli nabyć książkę, której autorem jest gość spotkania pt. „Polski most szpiegów. Kulisy operacji dyplomatycznych oczami ambasadora RP”.

plakat 1

Jan Wojciech Piekarski

Ambasador  ad  personam.  Jest  absolwentem  Wydziału Prawa  Uniwersytetu  Warszawskiego  (1963)  i  studiów podyplomowych: Studium Afrykanistycznego UW (1964-1966)  oraz  Studium  Służby  Zagranicznej  Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1983-1984). W swojej wieloletniej karierze dyplomatycznej pełnił wiele funkcji  (wicedyrektora,  dyrektora  departamentu  i dyrektora  generalnego)  w  Ministerstwie  Spraw Zagranicznych,  zajmując  się  problematyką  stosunków  z państwami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1994  –  1997  był  szefem  Protokołu  Dyplomatycznego MSZ,  organizował  wizyty  (przyjazdowe  i  wyjazdowe)  państwowe,  oficjalne  i  robocze Prezydentów L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego. Za granicą pełnił m.in. funkcje I sekretarza ambasady w Iranie (1977-1981), ambasadora w Pakistanie (1984-1989), szefa sekcji interesów amerykańskich w Iraku (1991-1994), ambasadora w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002), a także w Państwie Izrael (2003-2006).

Tylko w ostatnich dwóch latach wykładał zagadnienia protokołu dyplomatycznego, prawa dyplomatycznego  i  konsularnego  oraz  problematykę  Bliskiego  Wschodu  na  studiach podyplomowych SGH w Warszawie, UAM w Poznaniu, Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w  Gdyni,  Wyższej  Szkole  Bankowej  w  Toruniu,  Wyższej  Szkole  Cła  i  Logistyki  w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej PISM, Europejskiej Akademii Dyplomacji. Publikacje:  1.  „Protokół  dyplomatyczny  i  dobre  obyczaje”  –  C. Ikanowicz,  J. W. Piekarski Oficyna  Wydawnicza  Szkoły  Głównej  Handlowej  Warszawa  2009;  VII  wydanie.2. „Niezbędnik  protokolarny  i  dyplomatyczny,  czyli  co  o  tych  sprawach  powinni  wiedzieć politycy, dziennikarze i obywatele” – J. W. Piekarski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Za: Europejska Akademia Dyplomacji 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl