Logowanie

Paweł Kusiak

Madryt, Hiszpania | Wyjazd w ramach projektu dt. podnoszenia kompetencji na kierunku stosunki międzynarodowe


W dniach 05-09.06.2017 r. miał miejsce wyjazd pracowników AMW oraz studentów biorących udział w projekcie podnoszenia kompetencji na kierunku stosunki międzynarodowe do Królestwa Hiszpanii. W skład reprezentującej AMW delegacji weszli: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW, dr Gracjan Cimek, dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska, mgr Paweł Kusiak oraz mgr Łukasz Wyszyński.

W dniu 06.06.2017 r. przedstawiciele naszej uczelni odwiedzili Saint Louis University - Madrid Campus, gdzie odbyły się warsztaty pt. pt. Future of the European Union. Studenci AMW wraz z koleżankami i kolegami m.in. z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii analizowali takie zagadnienia jak: Impact of migration on the future of the EU; Challenges in the context of Brexit; Relations with Russia; Relations with the US; Anti-European sentiments in the internal politics of member states.Następnego dnia – 07.06.2017 r. – delegacja AMW gościła w Universidad Carlos III de Madrid, gdzie odbyły się połączone z seminarium warsztaty pt. NATO’s Role in the Contemporary World. W trakcie części seminaryjnej referat wygłosili reprezentujący AMW dr Gracjan Cimek oraz reprezentujący Spanish Institute for Strategic Studies pułkownik Jose María Pardo de Santayana. Pracujący w grupach polscy oraz głownie hiszpańscy studenci opracowywali takie zagadnienia jak: Threats for Baltic States; Crisis on Ukraine; Anti-Ballistic System in Poland; Conflict in Syria; Threats for Black Sea region.W dniu 08.06.2017 r. warsztaty pt. NATO’s Role in the Contemporary World  były kontynuowane. Wystąpienia plenarne zaprezentowali profesor Adolfo Calatrava oraz dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska. Studenci pracowali zaś wokół takich zagadnień jak: Migration crisis; Role of Turkey in the Mediterranean Sea region; Threats for Balkan region; Threats for Mediterranean Sea; Instability in Libya.

Współorganizatorami i partnerami seminarium w Universidad Carlos III de Madrid były ponadto takie podmioty jak: YATA Spain- COAJE, Women In International Security oraz Asociación de Diplomáticos Españoles.
Ostatniego dnia wizyty w Hiszpanii reprezentujący AMW pracownicy i studenci odwiedzili Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie. Spotkali się tam z panią Ambasador Marzenną Adamczyk. Pani Ambasador opowiedziała studentom m.in. o specyfice funkcjonowania polskiej dyplomacji w Królestwie Hiszpanii. Ponadto w spotkaniu wziął udział rezydujący w Madrycie polski attaché wojskowy płk Adam Krzyżanowski oraz Monika Domańska-Szymczak, Radca – Kierownik Referatu ds. Ekonomicznych i Rzecznik Prasowy.Premiera książki dr Gracjana Cimka pt. Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji


W dniu 26 maja 2017 r. (piątek), o godzinie 11.30, w Bibliotece Głównej AMW (sala 119) odbędzie się uroczysta premiera książki dr Gracjana Cimka pt. Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji. Książka została wydana nakładem Wydawnictwo Athenae Gedanenses. Dyskusję moderował będzie mgr Łukasz Wyszyński. Zapraszamy serdecznie.


Gracjan Cimek, Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Gdańsk 2016.
Do zrozumienia współczesnych stosunków międzynarodowych niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca problemów geopolityki i globalizacji. Warto więc poznać: w jaki sposób globalizacja wiąże się z przestrzennym rozprzestrzenianiem kapitalizmu; co oznacza, że epoka przemysłowców zamieniła się w epokę korporacji transnarodowych, jak geopolityka kształtuje porządek międzynarodowy; które państwa posiadały, posiadają i mogą uzyskać status hegemona; wreszcie, jaki wpływ na procesy międzynarodowe ma ideologia? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Gracjan Cimek i robi to w sposób dający do myślenia i przekonujący...

Spotkanie z dr Andrzejem Paradowskim


W dniu 20.05.2017 r. w Bibliotece Głównej AMW odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Paradowskim. Poświęcone ono było przede wszystkim dyskusji na temat relacji polsko-rosyjskich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obwodu kaliningradzkiego. Po spotkaniu zorganizowana została ponadto podróż studyjna do Portu Wojennego Gdynia w ramach, której uczestnicy mogli odwiedzić okręty ORP Orzeł oraz ORP Generał Kazimierz Pułaski. W przedsięwzięciu udział wzięli słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz pracownicy AMW. 
---
Dr Andrzej Paradowski – wieloletni pracownik Służby Dyplomatycznej RP w Niemczech, Federacji Rosyjskiej oraz na Ukrainie. Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej, w tym współpracy bilateralnej z krajami WNP w obszarze gospodarki, kultury, nauki. Współorganizator obchodów 60 rocznicy mordów wołyńskich.
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl