Logowanie

Paweł Kusiak

Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny | Polskie Towarzystwo Religioznawcze


Zapraszamy do zapoznania się z książką-albumem autorstwa Michaliny Kiecy i Łukasza Kleski pt. Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny. Publikacja wydana została nakładem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Przedmowa do niej jest autorstwa dziekana naszego Wydziału dr hab. Jerzego Kojkoła, prof. AMW. Ponadto autorem jednego z rozdziałów jest zatrudniony na WNHiS AMW mgr Paweł Kusiak.
 
Publikacja jest do bezpłatnego pobrania na stronie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – tutaj.  

Dr Andrzej Drzewiecki | Historia Polskiej Marynarki Wojennej


Zapraszamy do wysłuchania wykładu pracownika Katedry Historii Wojskowości WNHiS AMW, kmdr rez. dr Andrzeja Drzewieckiego. Prelekcja dotyczy historii Polskiej Marynarki Wojennej, zarejestrowana został przez Polskie Radio w czerwcu 2017 roku. Na jej bazie powstał także opublikowany na stronie internetowej Polskiego Radia artykuł pt. Jak rodziła się flota – zobacz

 


Nauczyciele akademiccy WNHiS na CIOR Language Academy


W dniach 17-28.07.2017 zatrudnieni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych nauczyciele akademicy:

- dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW,
- dr hab. Bogusław GOGOL,        
- dr Svitlana LIZAKOWSKA,
- mgr Paweł KUSIAK,
- mgr Dominika WYSZYŃSKA,
- mgr Łukasz WYSZYŃSKI,

wzięli udział w organizowanej przez CIOR – Interallied Confederation of Reserve Officers (Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy) akademii językowej. CIOR Language Academy to dwutygodniowe kursy językowe organizowane są co roku za każdym razem w innym kraju, gdzie wykładowcami języka angielskiego są osoby z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, a języka francuskiego z Francji, Belgii i Kanady. Po zakończeniu kursu uczestnicy mieli możliwość zdawania egzaminu językowego wg standardu STANAG 6001 na poziomie 2 i 3, który przeprowadzony został przez Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych.

Oficjalna strona internetowa CIOR Language Academy – zobacz
Facebook CIOR Language Academy – zobacz

Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych | Nowe studia podyplomowe!


Mamy zaszczyt poinformować, że w nowym roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych o nazwie „Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych”. Głównym celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych w celu profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w obszarach szeroko pojętej edukacji oraz w zawodach wymagających koordynacji pracy zespołowej. Studia trwają dwa semestry, ich koszt to 4000,00 zł (opłata semestralna wynosi 2000,00 zł).

Po więcej informacji zapraszamy:
- na stronę internetową kierunku – tutaj
- na profil Facebook kierunku – tutaj
- do zakładki studiów podyplomowych WNHiS – tutaj
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl