Logowanie

Łukasz Wyszyński

Rozpoczynamy rekrutację do programów płatnych staży!


Rozpoczynamy proces rekrutacji do projektów płatnych staży dla studentów kierunków:

1) stosunki międzynarodowe
2) wojsko w systemie służb publicznych

Dla każdego z kierunków studiów została uruchomiona oddzielna strona internetowa:

>>> Strona projektu „Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW”

>>>Strona projektu „Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych AMW”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o:
1) Zapoznanie się z informacjami o projekcie;
2) Zapoznanie się z ofertami staży;
3) Zapoznaj się z dokumentacją projektową;
3) Zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Jeżeli jesteś zdecydowany – Wypełnij formularz rekrutacyjny!
Jeżeli masz pytania – Przyjdź na jedno z dwóch spotkań, napisz na FB wydarzenia lub skontaktuj się z mgr Łukaszem Wyszyńskim.

Zapraszamy! Warto;)


Konferencja | Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo,

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych mają zaszczyt poinformować o konferencji „Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r w Gdyni.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia na kierunku studiów stosunki międzynarodowe w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat. Organizatorom zależy na twórczej dyskusji prowadzącej do odpowiedzi na wyzwania obecne w dydaktyce. Konferencja ma także ukazać obszary wymagające dalszej refleksji, z myślą o kontynuacji dyskusji na wielu forach.

W odpowiedzi na postawiony cel Organizatorzy planują zaprosić przedstawicieli środowiska akademickiego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i wszystkich interesariuszy, dla których kształcenie specjalistów w obszarze stosunków międzynarodowych stanowi wartość. Obecność wybitnych badaczy, doświadczonych dydaktyków oraz ciekawych praktyków daje szansę na sformułowanie wielowymiarowych wniosków służących podnoszeniu jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe .

Sprzyjająca krytycznej refleksji ma być formuła konferencji. Organizatorzy planują dwudniowe spotkanie. Pierwszy dzień obejmuje wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy, które mają nadać kierunek dyskusji ukazując różne perspektywy w podejściu do głównego problemu konferencji. W drugim dniu odbędą się trzy panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy pochylą się nad następującymi problemami:
  1. Nauka a nauczanie w kontekście wielodyscyplinarności programów kształcenia oraz doboru treści programowych;
  2. Umiędzynarodowienie kształcenia oraz mobilność studentów;
  3. Metody kształcenia i profil absolwenta stosunków międzynarodowych a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.
Konferencja „Koncepcje kształcenia stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku” wpisuje się w obchody 10-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, stąd spotkania w gronie wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy będzie dla nas szczególnym wydarzeniem.

Konferencja ponadto jest organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych AMW jako zwieńczenie projektu „Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny”. Organizatorzy chcieliby podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać cenne wskazówki z innych ośrodków kształcących w tym obszarze.

Mamy zaszczyt poinformować, że patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej konferencji (www.nauka.wnhis.amw.gdynia.pl). W kwietniu zostanie opublikowany Komunikat nr 2, zawierający informację o prelegentach.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Organizatorzy

Program płatnych staży!


Rozpoczynamy nabór do programu płatnych staży dla studentów kierunków: stosunki międzynarodowe oraz wojsko w systemie służb publicznych
.
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje oraz harmonogram rekrutacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
1) zdobycie doświadczenia w firmie/instytucji/organizacji zgodnie z kierunkiem studiów!
2) zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy!
3) szansa na zatrudnienie w firmie/instytucji/organizacji!
4) wynagrodzenie finansowe!

Kto może brać udział w projekcie?
> 31 studentek i studentów kierunku stosunki międzynarodowe studiujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej:
- I stopień 2 rok – 9 os.
- I stopień 3 rok – 6 os.
- II stopień 1 rok – 9 os.
- II stopień 2 rok – 8 os
> 30 studentek i studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych studiujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej:
- I stopień 2 rok – 19 os.
- I stopień 3 rok – 11 os.

Jakie wynagrodzenie otrzyma student biorący udział w stażu?
> Wynagrodzenie wypłacane stażyście (staż krajowy i zagraniczny):
7966,80 zł brutto za 360h stażu
> Każdy uczestnik stażu krajowego otrzymają dodatkowe środki na dojazd do miejsca stażu i zakwaterowanie (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania) oraz zostaną ubezpieczeni NNW.
> Każdy uczestnik stażu zagranicznego otrzyma dodatkowe środki na dojazd do miejsca stażu oraz stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania. Każdy zostanie także ubezpieczony NNW.
9990,00zł/os.

Gdzie będą oferowane staże?
> Stosunki międzynarodowe – Firma działająca w wymiarze międzynarodowym / Instytucja publiczna lub pozarządowa działająca w obszarze stosunków międzynarodowych.
> Wojsko – Firma działająca na rzecz obronności lub kooperująca z wojskiem (przemysłem obronnym) / Jednostka wojskowa / Instytucja publiczna lub jej wydział zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa (np. policja, zarządzanie kryzysowe, itp.) / Organizacja pozarządowa o charakterze pro-obronnym.

Jak będzie wyglądała rekrutacja? (HARMONOGRAM)
1) W dniach 16-18 marca zostanie uruchomiona strona internetowa projektu, na której będą umieszczone oferty staży (informacja o danej firmie/instytucji, opiekunie po stronie AMW, ewentualne wymagania wobec kandydata).
2) W dniach 19-20 marca odbędą się spotkania informacyjne dla osób chętnych.
3) W dniach 21-25 marca zostanie uruchomiony formularz rekrutacyjny, w którym każdy zainteresowany będzie wskazywał od 1 do 3 miejsc staży.
4) W dniach 26-29 marca odbędą się rozmowy rekrutacyjne.
5) Do 16 kwietnia osoby zrekrutowane będą wiedziały gdzie odbędą staż, lub będą w trakcie uzgadniania szczegółów z konkretną firmą/instytucją/organizacją.

Masz pytania, wątpliwości?
> Dołącz do wydarzenia na FB! Tam będziemy odpowiadać na zadany pytania - Link do wydarzenia na Facebook
> Kontakt w kwestiach indywidualnych – mgr Łukasz Wyszyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Facebook)

ZAPRASZAMY!

 

10-lecie WNHiS!

Szanowni Państwo Studenci, Absolwenci i Przyjaciele Wydziału!

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej przygotowuje się do obchodów 10-lecia swojej działalności. Z tej okazji chcemy zaprosić Was na obchody jubileuszu, które odbędą się 26 maja 2018 roku w murach naszej Uczelni. 

W celu przygotowania programu obchodów odpowiadającego Waszym oczekiwaniom prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, w której proponujemy 3 punkty obchodów. Jesteśmy także ciekawi Waszych pomysłów. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 6 lutego 2018. Prosimy udostępniajcie lub prześlijcie wiadomość swoim Koleżankom i Kolegom z roku.

Na podstawie zebranych informacji, w drugiej połowie lutego 2018, przedstawimy: 1) program obchodów, 2) zaproszenie do wzięcia udziału oraz 3) formularz zgłoszeniowy.

Taki jubileusz to doskonała okazja do tego, żeby podtrzymać lub odświeżyć cenne znajomości z czasów studiów. Spotkajmy się ponownie w murach Akademii Marynarki Wojennej.
Do zobaczenia w maju 2018 roku!

Link do ANKIETY > ZOBACZ!
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl