Logowanie

Kontakt - zadania nr 1, 2, 3, 4, 18, 19

Biuro Projektu:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

81-127 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

Budynek nr 5

Gabinet nr 229 (II piętro)

Zespół projektowy:

mgr Łukasz Wyszyński: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 502-760-252, Facebook > ZOBACZ!

mgr Paweł Kusiak: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Oferty stażowe

(aktywne od stycznia 2019 r. dla obu kierunków jedna zakładka)
 

Harmonogram – projekt podnoszenia kompetencji

Harmonogram realizacji warsztatów w Projekt I „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów kierunku stosunki międzynarodowe” – edycja I (2018/2019)


Semestr zimowy (zajęcia będą odbywały się w wybrane: czwartki, piątki, soboty i niedziele). W czwartki i piątki studencie nie będą mieli zaplanowanych zajęć na studiach.

> szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany 15 października 2018 r.

> Zajęcia w semestrze zimowym:

- konwersatoria z języka angielskiego

- warsztaty z komunikacji i autoprezentacji

- warsztaty z pracy projektowej


Semestr letni (zajęcia będą odbywały się w czasie sesji oraz wybrane: czwartki, piątki, soboty i niedziele). W czwartki studenci nie będą mieli zaplanowanych zajęć na studiach.

> szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany 14 stycznia 2019 r.

> Zajęcia w semestrze letnim:

- warsztaty z protokołu dyplomatycznego

- warsztaty z negocjacji międzynarodowych

- warsztaty z symulacji konfliktów

- warsztaty z prognozowania międzynarodowego

> Zajęcia warsztatowe w projekcie skończą się do końca marca 2019 r.


> Wyjazdy zagraniczne planowane są kwiecień 2019 r.
 

Rekrutacja

Projekt I „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów kierunku stosunki międzynarodowe”

> W projekcie mogą wziąć udział studenci kierunku stosunki międzynarodowe:

- 3 rok studiów I stopnia

- 1 rok studiów II stopnia

- 2 rok studiów II stopnia

> Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: ZOBACZ!

> Harmonogram rekrutacji:

- 9-13 października 2018 r. – rejestracja w formularzu zgłoszeniowymPRZEJDŹ!

- 15-16 października 2018 r. – rozmowy rekrutacyjne i podpisywania dokumentów (Warunkiem jest rejestracja w formularzu zgłoszeniowym. Na rozmowy będą obowiązywały zapisy online uruchomione 14 października - informacja na podany w formualrzu adres e-mail)

> Masz pytania?

- Łukasz Wyszyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Kontakt na Facebooku > ZOBACZ!, tel.: 502-760-252

- - - - - -

Projekt II „Program płatnych staży dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe”

oraz

Projekt III „Program płatnych staży dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych”

Rekrutacja do projektów stażowych zostanie uruchomiona w styczniu 2019 roku.

> Masz pytania?

- Łukasz Wyszyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Kontakt na Facebooku > ZOBACZ!, tel.: 502-760-252


 

O projektach

Od 1 października 2018 roku do 30 września 2022 roku w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych realizowane będą 3 projekty w ramach „Zintegrowanego programu wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z010/17). Program uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 7.997.361,57 PLNProjekt I „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów kierunku stosunki międzynarodowe”– Zadania nr 1,2,3,4

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych poprzez warsztaty prowadzone przez wybraną kadrę AMW oraz ekspertów zewnętrznych.  Warsztaty będą dotyczyły:

- konwersatoria z języka angielskiego (Prof. dr hab. Jan Asmussen oraz dr Iwona Jakimowicz-Pisarska)

- warsztaty z komunikacji i autoprezentacji (Firma Personal Solution – Urszula Nowak)

- warsztaty z protokołu dyplomatycznego (Europejska Akademia Dyplomacji)

- warsztaty z negocjacji międzynarodowych (dr Paweł Kowal)

- warsztaty z prognozowania międzynarodowego (dr Gracjan Cimek oraz mgr Paweł Kusiak)

- warsztaty z pracy projektowej (Firma Personal Solution – Urszula Nowak)

- warsztaty z symulacji konfliktów (mgr Łukasz Wyszyński)

- warsztaty z krytycznego myślenia (dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW)

> Wszystkie warsztaty kończą się otrzymaniem certyfikatu w języku angielskim

> Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu każdy uczestnik przejdzie badanie kompetencji (Assesment Center)

> Podczas warsztatów uczestnikom zapewniona jest „przerwa kawowa”

> Udział w projekcie jest bezpłatny.

Po zakończonych warsztatach wszyscy uczestnicy wezmą udział w wyjeździe projektowym do Stanów Zjednoczonych (Waszyngton) lub Hiszpanii (Madryt).Projekt II „Program płatnych staży dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe” - Zadanie nr 18

Program zakłada odbycie płatnego stażu w firmie/instytucji/think-tanku zajmującym się lub działającym w obszarze stosunków międzynarodowych. Staż ma pozwolić na zapoznanie się z specyfiką miejsca pracy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych.

> staż trwa 120 godzin

> za staż przysługuje wynagrodzenie 22,13 zł za 1 godzinę brutto

> stażysta jest ubezpieczony podczas stażu w zakresie NNW

> stażyście przysługuję zwrot środków za korzystanie z komunikacji miejskiej  do wysokości 150 zł za cały okres stażu

> stażyście, który staż odbywa poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) przysługuję zwrot kosztów zakwaterowania do wysokości 1300 zł za cały okres stażu

Miejsca staży > ZOBACZ!

- - - - - -

Projekt III „Program płatnych staży dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych” - Zadanie nr 19

Program zakłada odbycie płatnego stażu w firmie/instytucji/jednostce wojskowej zajmującym się lub działającym w obszarze współpracy cywilno-wojskowej lub bezpieczeństwa publicznego. Staż ma pozwolić na zapoznanie się z specyfiką miejsca pracy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych.

> staż trwa 120 godzin

> za staż przysługuje wynagrodzenie 22,13 zł za 1 godzinę brutto

> stażysta jest ubezpieczony podczas stażu w zakresie NNW

> stażyście przysługuję zwrot środków za korzystanie z komunikacji miejskiej  do wysokości 150 zł za cały okres stażu

> stażyście, który staż odbywa poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) przysługuję zwrot kosztów zakwaterowania do wysokości 1300 zł za cały okres stażu

Miejsca staży > ZOBACZ!

Zarządzanie projektem | Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW

22222Biuro Projektu:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
Budynek nr 5
Gabinet nr 229 (II piętro)

Zespół projektowy:
mgr Łukasz Wyszyński: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 502-760-252
mgr Paweł Kusiak: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 508-316-420

Rekrutacja | Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW

22222
 
Uwaga Studenci, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie pt.: „Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW”. Ze względu na większą liczbę zgłoszeń niż miejsc dla danego rocznika, aplikowanie przez kilka osób na to samo miejsce oraz fakt, że staże muszą zakładać podział (16 staży zagranicznych i 15 staży krajowych) w dniach 25-28 marca będę się kontaktował z każdym telefonicznie lub mailowo/Facebook (jeżeli nie uda mi się dodzwonić). Podczas rozmowy przedstawię jak wygląda Wasza sytuacja (biorąc pod uwagę: kolejność zgłoszeń i limit dla roku, podział na staże krajowe i zagraniczne oraz wskazane przez Was preferencje co do miejsca stażu) oraz jakie są dalsze możliwości. Dopiero po dobyciu rozmów uruchomiony zostanie formularz w celu umówienia się na spotkania rekrutacyjne. Rozmowy zaplanowane są na 29 marca oraz 3-4 kwietnia.

W razie pytań proszę o kontakt mailowo, telefonicznie lub na Facebooku.
Łukasz Wyszyński
Tel. 502-760-252
E-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jak wygląda proces rekrutacji do projektu?

1. Zapoznaj się z ofertą staży dla twojego kierunku studiów. Po pierwsze wejdź na stronę instytucji lub firmy i zobacz czym się zajmuje. Po drugie zobacz czy mają preferencje dotyczące terminu odbywania stażu zgodne z twoimi planami. Po trzecie przeczytaj czy są określone dodatkowe wymagania dot. kwalifikacji kandydata do odbycia stażu.

2. Jeżeli masz wątpliwości lub pytania przyjdź na jedno z spotkań dla osób zainteresowanych, podczas których odpowiemy na Wasze pytania.
Spotkania odbędą się w:
> poniedziałek 19 marca o godz. 9.00 w sali 110/5
> niedziela 25 marca o godz. 14.00 w sali 225/5
- Jeżeli masz jakieś pytania a nie możesz być obecny na spotkaniach napisz na tablicy wydarzenia na FB. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.
- Jeżeli masz pytania dotyczące konkretnego miejsca stażu skontaktuj się z opiekunem stażu (w każdym formularzu jest podany opiekun stażu oraz jego adres e-mail).

3. Do dnia 25 marca (do godz. 12.00) wypełnij formularz rekrutacyjny (FORMULARZ REKRUTACYJNY). W formularzu pytamy o dane potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu, przygotowania dokumentów dotyczących realizacji stażu oraz waszych preferencji dotyczących miejsca odbywania stażu. W ostatniej kwestii prosimy o wskazanie 3 miejsc stażu, które najbardziej Was interesują. Pozycja nr 1 jest waszym pierwszym wyborem, nr 2 – drugim, a 3 – trzecim. Ważne! Po wypełnieniu formularza każdy powinien przesłac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swoje CV w formacie PDF. Jeżeli w formularzu danej firmy lub instytucji jest mowa o dodatkowych załącznikach należy je również przesłać na wskazny adres e-mail. CV oraz ewentualne inne załączniki należy przesłać najpóźniej na dzień przed umówionym spoktaniem o którym mowa w pkt 4.

4. Po wypełnieniu formularza zaprosimy każdego z Was na indywidualne spotkanie, które odbędzie się w dniach 26-29 marca. Podczas spotkania omówimy szczegóły Waszego zgłoszenia (podczas spotkania kandydat zadecyduje do której z instytucji/firm z wyboru 1, 2 lub 3 chce ostatecznie aplikować), podpiszemy dokumenty rekrutacyjne oraz ustalimy dalszy harmonogram postepowania. Na spotkaniu będą obowiązywały zapisy online, które zostaną uruchomione 25 marca o godz. 18.00. 

Jakie są kryteria zakwalifikowania osoby chętnej na staż w danej instytucji?

1. Decydujący głos w sprawie przyjęcia danej osoby na staż ma instytucja i firma przyjmująca. Ocenia ona kandydata na podstawie danych wypełnionych w formularzu, przesłanego CV oraz ewentualnych dodatkowych wymogów określonych w karcie informacyjnej. Może też poprosić np. o rozmowę na SKYPE. Jeżeli kandydat nie spełni wymogów minimalnych może nie zostać przyjęty na staż.

2. W przypadku zgłoszenia się np. 4 osób na 2 dostępne miejsca zastosowanie ma zasada opisana w pkt. 1, tj. decyduje firma i instytucja przyjmująca na staż o wyborze osoby/osób, które zaprosi do odbycia stażu.

3. Jeżeli ktoś nie dostanie się na staż z wyboru nr 1, 2 i 3 to może nadal aplikować na wolne miejsca staży.

4. Dla każdego rocznika studiów została określona liczba studentów, którzy mogą wziąć udział w stażu. W przypadku wskazanego limitu będzie miała zastosowanie kolejność zgłoszeń w formularzu online. Oznacza to, że rekrutacja na danym roczniku będzie prowadzona do momentu osiągnięcia wskazanej liczby osób. W przypadku zgłoszenia się osób ponad limit będą ona brały udział w procesie rekrutacji w sytuacji, w której osoba zarejestrowana wcześniej: 1) zrezygnuje, 2) nie zostanie zaakceptowana przez firmę lub instytucję przyjmującą (w takiej sytuacji przechodzi ona na koniec kolejki z datą podjęcia decyzji o rezygnacji ze stażu w pierwszej instytucji) lub 3) nie spełni wymogów formalnych i organizacyjnych.

UWAGA! W przypadku staży w Parlamencie Europejskim, które rozpoczynają się już w kwietniu 2018 r. Kandydaci muszą dostarczyć wymagane dokumenty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 marca w celu przyspieszenia procedury. Osoby te będą też umawiany w trybie pilnym na spotkania rekrutacyjne.

Stosunki Międzynarodowe - studia II stopniaSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
(studia magisterskie, profil praktyczny)


JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego*

  • Studia II stopnia o profilu praktycznym, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Trwają 4 semestry i pozwalają na zdobycie 120 punktów ECTS
  • Kierunek pomaga rozwijać Rada Patronacka => zobacz skład
  • Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, obejmuje min.

- diagnozę kompetencji
- profilowane ścieżki rozwoju
- praktyki
- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (min. praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie)
- kurs specjalistycznego język angielski dla stosunków międzynarodowych

  • Praktyczny wymiar zajęć jest realizowany przy współpracy z Radą Pracodawców => zobacz skład
  • Programy kształcenia oferowane od roku 2016/2017 są efektem trwającego projektu Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe - profil praktyczny, który zakłada współpracę z uznanymi podmiotami zewnętrznymi (Radą Patronacką oraz przeniesienie najlepszych praktyk z uczelni zagranicznych (Stany Zjednoczone) => zobacz informacje

Do kogo adresowany jest kierunek?

Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy w ramach kierunków studiów społecznych i humanistycznych takich jak stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, politologia, ekonomia oraz innych chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające rozumieć i prognozować zjawiska i procesy w środowisku międzynarodowym. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, debaty oraz projekty realizowane podczas studiów pozwalają na rozwinięcie zainteresowań i zdobycie wykształcenia odpowiadającego na potrzeby instytucji publicznych i firm działających w wymiarze globalnym i regionalnym.

Sylwetka absolwenta – gdzie można szukać pracy po studiach?

Absolwent jest przygotowany do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach oraz strukturach zajmujących się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego, organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach działających na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, naukowych ośrodkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym państwa. Absolwent posiada umiejętności analizy środowiska międzynarodowego w celu diagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, dlatego uzyskuje również kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym związanych z zagadnie

Co będzie przedmiotem studiów?

Student realizuje program studiów w oparciu o treści kształcenia zgrupowane w modułach kształcenia obejmujących następujące obszary: stosunki międzynarodowe, praktyka, seminarium dyplomowe, kompetencje miękkie i społeczne oraz ścieżki wybierane przez studentów, które pozwolą im na profilowanie wykształcenia. W ramach studiów można będzie wybrać między innymi następujące moduły i ścieżki:

  • Ścieżka euroatlantycka

- Rola Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych
- Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w stosunkach międzynarodowych
- Wybrane problemy Afryki

  • Ścieżka euroazjatycka

- Polska polityka wschodnia
- Rosja w stosunkach międzynarodowych
- Rola ChRL w stosunkach międzynarodowych

Jak wyglądają praktyki?

Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej rozwija ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Istotnym elementem studiów, i co za tym idzie kompetencji, które nabywa absolwent są praktyki. Realizowane w instytucjach publiczny, ośrodkach badawczo-analitycznych, think-thankach oraz podmiotach gospodarczych działających w wymiarze międzynarodowym mają pozwolić na nabywanie umiejętności wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie kompetencji w środowisku pracy.
*Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Do konkursu został zgłoszony profil praktyczny na drugim stopniu stosunków międzynarodowych. W konkursie zgłoszono 261 wniosków. Dotację otrzymało 13 kierunków o profilu ogólnoakademickim oraz 13 o profilu praktycznym. Stosunki międzynarodowe realizowane przez WNHiS otrzymały 150 punktów, co dało 3 miejsce. Ocena programu kształcenia, w tym: efektów kształcenia, metod dydaktycznych, wewnętrznego systemu jakości kształcenia oraz programu praktyk znalazła uznanie komisji oceniającej. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia oraz wdrażanie Krajowych Kram Kwalifikacji.

=> Zobacz plan studiów


Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl