Logowanie

Nasz pracownik w CIOR Language Academy

Nasz pracownik w CIOR Language Academy Foto. majorJean-François Lambert, CIOR Public Affairs Committee, Canadian Armed Forces
CIOR Language Academy (CLA) jest organizacją natowską, której podstawowym zadaniem jest kształcenie językowe w zakresie dwóch oficjalnych języków NATO - języka angielskiego i francuskiego. Szkolenie adresowane jest do rezerwistów i czynnych żołnierzy z krajów natowskich oraz krajów współpracujących z NATO. Szczególny nacisk w trakcie kształcenia położony jest na terminologię wojskową, używaną w trakcie różnych form współpracy wojskowej między krajami. Kursy trwają dwa tygodnie, po których to przystępuje się do egzaminu STANAG 60001 (poziom 2 i 3) stanowiącego obowiązujący standard językowy we wszystkich krajach NATO.
Nauczanie w trakcie kursów jest bardzo intensywne, składa się zarówno z zajęć w klasie jak i poza nią. Nauczycielami są instruktorzy posiadający duże doświadczenie zarówno wojskowe jak i nauczycielskie. Dotychczas kursy odbyły się w kilkunastu krajach, w tym trzykrotnie w Polsce – gospodarzem jednego z nich była nasza Akademia. Wspomnienia uczestników z pobytu w Gdyni są bardzo pozytywne.
W tym roku kursy odbywały się w Estonii, uczestniczyło w nim ponad 100 oficerów z 16 krajów. Nasz pracownik, mgr Wojciech Błażek był jedynym przedstawicielem Polski biorącym w nim udział. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kursu otrzymał zadanie od major Stephanie Still (wiceszefowa CLA i dyrektor merytoryczny) przygotowania prezentacji o najnowszej historii Polski. Prezentacja wraz z pytaniami trwała 1,5 godziny i sądząc po reakcjach została bardzo dobrze przyjęta. Kursy CLA są znakomitym sposobem na rozwijanie umiejętności językowych oraz platformą spotkania ciekawych ludzi, nawiązania relacji i wymiany międzykulturowych doświadczeń.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl