Logowanie

Rekrutacja dodatkowa

Rozpoczynamy rekrutację dodatkową na studia licencjackie, magisterskie i jednolite magisterskie. Od 31 lipca można się rejestrować elektronicznie. Zapraszamy!
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl