Logowanie

NOWY DOKTOR HABILITOWANY NA WNHiS


Z dumą informujemy, że 9 lipca 2019 roku na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego Rada Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała dr. Gracjanowi CIMKOWI stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl