Logowanie

Wyniki ankiety - jakość kształcenia


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Sprawozdaniem Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia dotyczącego opinii studentów odnośnie jakości kształcenia na WNHiS. Sprawozdanie powstało po przeanalizowaniu wyników ankiety elektronicznych, które studenci wypełniali od 24 stycznia do 10 lutego 2019 roku.

Sprawozdanie - ZOBACZ!
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl