Logowanie

USA - stosunki międzynarodowe


Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, uczestnicy projektu rozwoju kompetencji oraz wykładowcy naszej uczelni, wzięli udział w kolejnej podróży studyjnej. Tym razem zespół reprezentujący AMW odwiedził Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd odbył się w dniach 07.04-15.07.2019. Nauczycieli akademickich AMW reprezentowali: mgr Paweł Kusiak oraz mgr Łukasz Wyszyński.

W ramach wyjazdu studenci wzięli udział w panelach międzynarodowej konferencji pt. „Naval Academy Foreign Affairs Conference”, organizowanej przez United States Naval Academy. Tematem konferencji były zmiany międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Ponadto uczestnicy wyjazdu odbyli warsztaty, ze studentami wojskowymi z Political Science Department of USNA, podczas których porównywali systemy wyborcze w USA oraz Polsce. Ostatnim punktem wizyty była debata w The German Marshall Fund of the United States. W spotkaniu zatytułowanym „Russia and implications of conventional and non-conventional security challenges to the transatlantic partners” udział wzięli eksperci think-tanku: Jonathan Katz, Michael Kimmage oraz David Salvo.

Wyjazd odbył się w ramach projektu pt. „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl