Logowanie

Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach zaproponowanych paneli na IX Ogólnopolską Konwencję Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach zaproponowanych paneli na IX Ogólnopolską Konwencję Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, która odbędzie się w AMW w Gdynia, 7-8 listopada 2019 r.

http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/panele-22.03.pdf
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl