Logowanie

Konferencja "Konformiści czy przestępcy w togach"W związku z zaplanowaną na dzień 19 kwietnia 2018r. od godz. 09.30 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, konferencją naukową, organizowaną wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku oraz Instytutem Pamięci Narodowej i innymi podmiotami pt. „
Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu.


Celem konferencji jest przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim. W toku przygotowanych prelekcji, zostaną przedstawione między innymi osoby i kariery zawodowe prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych, przyczyniając się do śmierci bohaterów narodowych - żołnierzy niezłomnych takich jak Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna „Inka”. Nadto zostanie omówione samo pojęcie zbrodni sądowej oraz kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego. W ramach konferencji ukazane zostaną również postawy prokuratorów, którzy aktywnie sprzeciwili się utrwalaniu reżimu komunistycznego za co spotkały ich szykany i represje prawnokarne.

10258952151025895215.jpg
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl