Logowanie

Podróż studyjna do Hiszpanii | Międzynarodowe warsztaty i seminarium naukowe


W dniach 4-8 kwietnia studenci stosunków międzynarodowych oraz towarzyszący im reprezentujący nasz Wydział nauczyciele wzięli udział w podróży studyjnej do Królestwa Hiszpanii. Wyjazd stanowił zwieńczenie III edycji realizowanego w naszej uczelni od roku 2015 projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.


Pierwszym punktem wizyty była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, którą nasza delegacja odwiedziła 5 kwietnia. W Ambasadzie studenci wzięli udział w dyskusji na temat polityki zagranicznej Hiszpanii oraz współpracy polsko-hiszpańskiej. Ze strony placówki w dyskusji wziął udział Pan Piotr Dolata (I Radca, Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego) oraz Pani Agnieszka Woszczek (Radca ds. Politycznych).


Kolejnym punktem w planie było międzynarodowe seminarium naukowe w Humanities and Social Sciences Comillas Pontifical University (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Comillas). Seminarium odbyło się pt. Spain and Poland. Common future as a UE and NATO (Hiszpania i Polska. Wspólna przyszłość w UE i NATO). W trakcie seminarium nasi przedstawiciele wygłosili następujące referaty:
- dr Gracjan Cimek – Poland and Spain geopolitics as members of the European Union;
- dr Iwona Jakimowicz-Pisarska – Spain and Poland – on the two side of UE;
- mgr Łukasz Wyszyński – Cooperation of Polish Navy and Armada Española – geopolitical circumstances.


Następnie nasza delegacja wzięła udział w trwających dwa dni (5-6 kwietnia) międzynarodowych warsztatach wraz ze studentami Saint Luis University Madrid Campus. Tematem wspólnej pracy była przyszłość Unii Europejskiej. Studenci opracowywali i prezentowali możliwe warianty rozwoju wspólnoty do roku 2040. Warto także nadmienić, że współpraca pomiędzy naszymi uczelniami trwa od roku 2016 i jest to już drugi wspólny warsztat naszych studentów.


Z grona nauczycieli nasz Wydział w trakcie wyjazdu reprezentowali:
- dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW;
- dr Gracjan Cimek;
- dr Iwona Jakimowicz-Pisarska;
- mgr Paweł Kusiak;
- mgr Łukasz Wyszyński.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl