Logowanie

Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych | Nowe studia podyplomowe!


Mamy zaszczyt poinformować, że w nowym roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych o nazwie „Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych”. Głównym celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych w celu profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w obszarach szeroko pojętej edukacji oraz w zawodach wymagających koordynacji pracy zespołowej. Studia trwają dwa semestry, ich koszt to 4000,00 zł (opłata semestralna wynosi 2000,00 zł).

Po więcej informacji zapraszamy:
- na stronę internetową kierunku – tutaj
- na profil Facebook kierunku – tutaj
- do zakładki studiów podyplomowych WNHiS – tutaj
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl