Logowanie

„Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”

W dniach 15-18 maja 2017 roku studenci Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni” odbyli pierwszą wizytę studyjną do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, która w myśl nadrzędnej dewizy Omnia pro patria kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych. W ramach wizyty studenci mieli szansę na wymianę doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy od specjalistów w dziedzinie wojska.
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl