Logowanie

Spotkanie z dr Andrzejem Paradowskim


W dniu 20.05.2017 r. w Bibliotece Głównej AMW odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Paradowskim. Poświęcone ono było przede wszystkim dyskusji na temat relacji polsko-rosyjskich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obwodu kaliningradzkiego. Po spotkaniu zorganizowana została ponadto podróż studyjna do Portu Wojennego Gdynia w ramach, której uczestnicy mogli odwiedzić okręty ORP Orzeł oraz ORP Generał Kazimierz Pułaski. W przedsięwzięciu udział wzięli słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz pracownicy AMW. 
---
Dr Andrzej Paradowski – wieloletni pracownik Służby Dyplomatycznej RP w Niemczech, Federacji Rosyjskiej oraz na Ukrainie. Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej, w tym współpracy bilateralnej z krajami WNP w obszarze gospodarki, kultury, nauki. Współorganizator obchodów 60 rocznicy mordów wołyńskich.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl