Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Coaching

Głównym celem studiów podyplomowych: Coaching jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha. Przedstawiany program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie. Celem studiów jest przygotowanie do świadomego pełnienia zawodu coacha poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, praktyki w obszarze coachingu. Przyswojenie wiedzy na temat różnorakich teorii coachingu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji. Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coacha. Celem studiów jest również pomoc w budowaniu własnej kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi i praktycznego ich zastosowania. Utrwalanie i pogłębienie aspektów psychologicznych związanych z rozwojem osobistym i zawodowym w procesie coachingowym zarówno klienta jak i coacha. Poznanie ogólnej struktury pracy coachingowej zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym, poznanie procesu coachingowego, sposobów superwizji i ewaluacji. Poprzez warsztaty, ćwiczenia i praktykę student nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności na temat zastosowania narzędzi w danych obszarach pracy coachingowej wskazanej przez klienta.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl