Logowanie

Informacje rekrutacyjne

Rekrutacja - informacje podstawowe:

1. Rekrutacja będzie otwarta dla:
a) studentów stosunków międzynarodowych III roku studiów pierwszego stopnia
b) studentów stosunków międzynarodowych II rok drugiego stopnia
c) studentów Wydziału Nauk Humanistyczncyh i Społecznych oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, którzy chcą studiować stosunki międzynarodowe jako drugi kierunek studiów (na III roku pierwszego stopnia lub II roku drugiego stopnia) i zaliczą różnice programowe.

2. Rekrutacja jest dwuetapowa: 
a) Pierwszy etap to wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Rejestracja elektroniczna (II tura) trwa do 3 listopada do godz. 12.00. Link do formularza - ZOBACZ!
b) Drugi etap to rozmowa rekrutacyjna. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniu 4 listopada w sali 229/5 w AMW. Osoby, które się zarejestrują do godz. 12.00 w dniu 3 listopada, tego samego dnia o godz. 15.00 otrzymają na podany podczas rejestracji adres e-mail formularz wyboru daty i godziny rozmowy. Rozmowa rekrutacyjna będzie prowadzona w j. angielskim oraz j. polskim. Będzie dotyczyła kryteriów rekrutacyjnych - zobacz niżej.

3. Pozostałę informacje:
a) W bieżącej edycji projektu (II edycja) zostanie zrekrutowanych 45 uczestników projektu.
b) Informacje na temat projektu oraz rekrutacji znajdują się stronie internetowej projektu - ZOBACZ!
c) Harmonogram zajęć w pierwszym semestrze oraz orientacyjny harmonogram zajęć w drugim semestrze znajdują się na stronie internetowej projektu - ZOBACZ!
d) W związku z faktem, że rekrutacja będzie miała charakter otwarty i niedyskryminujący, osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniona możliwość wzięcia udziału w projekcie. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej, będzie ona miała pierwszeństwo na liście rankingowej otrzyma dodatkowe punkty z tytułu niepełnosprawności (5pkt). W zależności od rodzaju niepełnosprawności zostanie wprowadzony mechanizm racjonalnych usprawnień, który zapewni możliwość uczestnictwa w projekcie.
e) W przypadku pytań lub niejsności prosimy o kontakt mailowy z zespołem projektowym - ZOBACZ!

Kryteria rekrutacyjne:
- Motywacja do zdobywania dodatkowych kompetencji. Weryfikowana będzie na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety;

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o rekrutacji decydować będzie:
- Zdiagnozowany w rozmowie rekrutacyjnej niski poziom kompetencji zawodowych i/lub komunikacyjnych -3pkt
- Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE, preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach (brak uczestnictwa -1pkt, oświadczenie)
- Kolejność zgłoszeń -1pkt 

Więcej informacji zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - 
zobacz 

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl