Logowanie

Wojsko w systemie służb publicznych zagadnienia egzaminacyjne

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW


Dziekan WNHIS
www.jerzykojkol.pl

Zagadnienia egzaminacyjne:

Elementy filozofii i logiki

Podstawy efektywnego studiowania

 

dr Gracjan CIMEK

Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych

Zagadnienia egzaminacyjne

 

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Zagadnienia egzaminacyjne:

Wykład monograficzny 

 

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych
prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Patrycja BAŁDYS

Zagadnienia egzaminacyjne:

Ergonomia pracy

 

dr Roman KRAIŃSKI

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Andrzej ŁAPA

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Svitlana Lizakowska

Zagadnienia egzaminacyjne:

Polityka publiczna

System służby cywilnej

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Dziekan WNHiS

Kierownik Katedry Marynistyki

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Andrzej DRZEWIECKI

Zastępca Dyrektora Katedry Marynistyki

Zagadnienia egzaminacyjne

dr Mariusz KARDAS

Zagadnienia egzaminacyjne
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl