Logowanie

Wojsko w systemie służb publicznych karty przedmiotów

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

www.jerzykojkol.pl

Karty przedmiotów:

Podstawy efektywnego studiowania

Filozofia walki

 

dr Gracjan CIMEK

Karty przedmiotów:

Geografia polityczna i geopolityka

Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata


  prof. dr hab. Adam KOSIDŁO


Karty przedmiotów:

Bezpieczeństwo narodowe

 

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Karty przedmiotów:

 

dr hab. Grzegorz Majkowski

Karty przedmiotów:

Jezyk w działaniach konfliktowych i pokojowych 


 

mgr Janetta CHARUTA-KOJKOŁ

Karty przedmiotów:


 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Karty przedmiotów:


 

dr Patrycja BAŁDYS

Karty przedmiotów:

Społeczeństwo obywatelskie w działaniu

Nowe media i techniki multimedialne w aktywnosci publicznej owe media i techniki multimedialne w aktywnosci publicznej 

 

dr Roman KRAIŃSKI

Karty przedmiotów:

Finanse publiczne

Podstawy zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi

Wprowadzenie do ekonomii

 

 

 

dr Andrzej ŁAPA

Karty przedmiotów:


Elementy statystyki

 

dr Svitlana Lizakowska

Karty przedmiotów:

System służby cywilnej

Prawo konfliktów zbrojnych 


 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Historia Polski- wybrane aspekty


 drzewiceki

dr hab. Andrzej DRZEWIECKI

Karty przedmiotów:

Wychowanie obronne

System służb mundurowych

Podstawy dowodzenia

Seminarium dyplomowe

   
   
dr Gracjana DUTKIEWICZ

Karty przedmiotów:


mgr Dominika WYSZYŃSKA

Karty prz
edmiotów:

Podstawy zarządzania projektem
 gogol dr hab Bogusław GOGOL


Karty przedmiotów:

Teoria polityki

Seminarium dyplomowe
dr Iwona KRÓLIKOWSKA

Karty przedmiotów:

Diagnoza kompetencji osobowych i zawodowych oraz projektowanie swojego rozwoju

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl