Logowanie

Wojsko w systemie służb publicznych karty przedmiotów

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

www.jerzykojkol.pl

Karty przedmiotów:

Podstawy efektywnego studiowania

Filozofia walki

 

dr Gracjan CIMEK

Karty przedmiotów:


Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata 160WS

Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata 150WS

 

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Karty przedmiotów:

 

dr hab. Grzegorz Majkowski

Karty przedmiotów:

Język w działaniach pokojowych i konfliktowych

 

mgr Janetta CHARUTA-KOJKOŁ

Karty przedmiotów:

Społeczenstwo obywatelskie w działaniu

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Karty przedmiotów:

Język angielski specjalistyczny

 

dr Patrycja BAŁDYS

Karty przedmiotów:

Społeczenstwo obywatelskie w działaniu

 

dr Roman KRAIŃSKI

Karty przedmiotów:

Finanse publiczne

Podstawy zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi

Wprowadzenie do ekonomii

 

 

 

dr Andrzej ŁAPA

Karty przedmiotów:

Siły zbrojne w bezpieczeństwie międzynarodowym

Wprowadzenie do badań społecznych

Administracja Wojskowa

Elementy statystyki

 

dr Svitlana Lizakowska

Karty przedmiotów:

System służby cywilnej

Ochrona własności intelektualnej

Prawo konfliktów zbrojnych

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Historia Polski- wybrane aspekty

 drzewiceki

dr hab. Andrzej DRZEWIECKI

Karty przedmiotów:

Wychowanie obronne

System służb mundurowych

Podstawy dowodzenia

Seminarium dyplomowe

   
   
dr Gracjana DUTKIEWICZ

Karty przedmiotów:

Polityka publicznamgr Dominika WYSZYŃSKA

Karty prz
edmiotów:

Podstawy zarządzania projektem
 gogol dr hab Bogusław GOGOL


Karty przedmiotów:

Teoria polityki

Seminarium dyplomowe

Karty przedmiotó
w:

Diagnoza kompetencji zawodowych oraz projektowanie swojego rozwoju

Autoprezentacja
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl