Logowanie

Praktyki - wojsko w systemie służb publicznych

Informujemy, że osoby idące na praktykę muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkich studentów będących na praktyce lub wybierających się na nią prosimy o dostarczenie kserokopii polisy lub zaświadczenia z numerem polisy do Dziekanatu WNHiS

Opiekun praktyk – dr Andrzej Łapa

Zarządzenie nr 5/ZD/2017: w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

 

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl