Logowanie

Opiekunowie roczników - wojsko w systemie służb publicznych

OPIEKUNOWIE STUDENTÓW I PRAKTYK NA R.A. 2017/2018

1. Studia stacjonarne I rok I i I stopień - dr Andrzej Łapa

2. Studia stacjonarne II rok I i I stopień – dr Roman Kraiński

3. Studia stacjonarne III rok I stopień – dr Patrycja Bałdys


OPIEKUN PRAKTYK: dr Andrzej Łapa

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl