Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. zimowy r. a. 2018/2019 - Wojsko w Systemie Służb Publicznych


Szanowni Państwo, informujemy, że dla grupy 160 WS nie ma zaplanowanego w planie kształcenia języka angielskiego na r.a. 2018/2019.

KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANEWOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH
  
I st.


I

180 WS
16.10.2018
 
180 WS 


 Przydział na fakultety dla wszystkich grup
II

170 WS
Aktualizacja 14.11.2018
170 WS 
III

160 WS
Aktualizacja 16.10.2018
160 WS  
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl