Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. zimowy r. a. 2017/2018 - Wojsko w Systemie Służb Publicznych

KIERUNEKROK STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANEWOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH
  
I st.


I

170 WS
 aktualizacja 05.01.2018 r.
170 WS A

170 WS B
 
II

160 WS
 aktualizacja 08.01.2018 r.
160 WS A

160 WS B
Dziedzictwo kulturowe i historia regionu

Podstawy bezpieczeństwa narodowego - grupy

Podstawy filozofii

Podstawy zarządzania i organizacji

Podstwy logiki 
III

150 WS
 aktualizacja 11.12.2017 r.
150 WS  
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl