Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy semestr zimowy i letni r. a. 2018/2019 - Wojsko w Systemie Służb Publicznych


Szanowni Państwo, informujemy, że dla grupy 160 WS nie ma zaplanowanego w planie kształcenia języka angielskiego na r.a. 2018/2019.

KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANEWOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH
  
I st.


I

Aktualizacja
13.05.2019
 
Semestr letni:
180 WS
180 WS


 Przydział na fakultety dla wszystkich grup
II

Aktualizacja 15.04.2019
Semestr letni:
170 WS
170 WS 
III

Aktualizacja 11.03.2019
Semestr letni:
160 WS 
160 WS  
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl