Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. zimowy r. a. 2017/2018 - Wojsko w Systemie Służb Publicznych

KIERUNEKROK STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANEWOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH
  
I st.


I

170 WS.
07.06.2018
 
170 WS 


Podstawy Prawa

Podstawy ekonomii

Podstawy stosunków międzynarodowych

Wprowadzenie do psychologii

Podstawy socjologii

Foundations of international relations  
II

160 WS
Aktualizacja 12.06.2018
160 WS A

160 WS B
III

150 WS 
Aktualizacja 05.04.2018
150 WS  
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl