Logowanie

Prace dyplomowe

Informujemy, że karty obiegowe będą wydawane w dniu obrony (termin zwrotu karty 31.08.2017 r.). 

W dniu obrony prosimy o dostarczenie do Dziekanatu zdjęć do dyplomu(4 szt. w formacie 4,5x6,5 cm, podpisane na odwrocie ołówkiem). 

Koszt dyplomu 60 zł płatne przelewem lub w kasie AMW.

Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym. Podanie o odpis znajduje się na stronie Wydziału w zakładce studia / regulaminy i podania. Do podania należy dołączyć dodatkowe zdjęcie dyplomowe oraz potwierdzenie opłaty w wys. 40 zł.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 15.09.2017 r. w Audytorium Biblioteki Głównej 

Tematyka prac magisterskich dla grupy 160 i 161 PM
Tematyka prac licencjackich dla grup 150 PC i 151 PC
Tematyka prac licencjackich dla grup 160 DC i 160 WS
Tematyka prac licencjackich dla grup 150 DC i 150 WS

Tematyka prac magisterskich dla grupy 170PM

Tematyka prac licencjackich dla grup 160PC i 161PC
DYŻURY SPECJALNE przed wyborem promotora dla 160 DC i 160 WS
DYŻURY SPECJALNE przed wyborem promotora dla 150 PC i 151 PC
DYŻURY SPECJALNE przed wyborem promotora dla 150 DC i 150 WS
DYŻURY SPECJALNE przed wyborem promotora dla 170DM
DYŻURY SPECJALNE przed wyborem promotora dla 170PM
Procedura przygotowania obron prac licencjackich i magisterskich  
Procedura wyboru promotora - 160 DC
Procedura wyboru promotora - 150 DC
Procedura wyboru promotora - 150 PC
Procedura wyboru promotora - 170 DM
Procedura wyboru promotora - 170PM
Procedura wyboru promotora - 160 i 161 PC

Dyplomy

  1. Studenci proszeni są o dostarczenie 4 zdjęć (45 mm X 65 mm) w dniu egzaminu dyplomowego do Dziekanatu WNHiS, pokój 107A/5.
  2. Zdjęcia mają być podpisane czytelnie ołówkiem: imię i nazwisko.
  3. W przypadku, gdy student chce otrzymać odpis dyplomu w języku obcym musi w przeciągu 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego złożyć odpowiedni wniosek i dodatkowe zdjęcie.Druk wniosku można otrzymać w Dziekanacie. Będzie on również dostępny na naszej stronie internetowej. Dodatkowy koszt za odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40 zł

 Tematyka Prac dyplomowych

 

tematyka prac dyplomowych 150 DM 
tematyka prac dyplomowych 140 DC
tematyka prac dyplomowch 140 WS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl