Logowanie

Program kształcenia

Program kształcenia (program studiów) jest całościową informacją na temat kierunku studiów. Znajdziesz tu m.in. informacje na temat formy studiów, modułów kształcenia (przedmiotów lub grup przedmiotów) z przypisanymi efektami kształcenia i punktami ECTS, motod weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych w trakcie kształcenia, liczby semenstrów i punktów ECST niezbędnych dla uzyskania określonych kwalifikacji, a także informacji na temat praktyk.

Wojsko w systemie służ publicznych - program kształcenia do r.a.2015/2016 (grupa 150WS)

Wojsko w systemie służ publicznych - program kształcenia od r.a.2016/2017
 (grupa 160WS)

Wojsko w systemie służ publicznych - program kształcenia do r.a.2017/2018 (grupa 170WS)

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl