Logowanie

Wojsko w systemie służb publicznych

wwssp1
PS1RZ1K1PK1TE1OR1ISM1PD1P1ZE1KP1pwwssp1

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl