Logowanie

Konferencje

Wniosek o przyjęcie tematu do planu prac statutowych AMW    zał. nr 4
 Wniosek o podjęcie i realizację pbs   zał. nr 1
 Aneks do wniosku o podjecie i realizację pb  zał. nr 5
 Raport roczny z realizacji pb   zał. nr 7
 Raport końcowy z realizacji pb  zał. nr 8
 Wniosek na konferencję krajową działalność statutowa  zał. nr 9
 Wniosek o uczestnictwo w konferencji krajowej  zał. nr 10
 Wniosek o uczestnictwo w konferencji zagranicznej

Uwga: już ze zmianą w pkt 3 Przewidywane koszty
 zał. nr 11
Sprawozdanie z wyjazdu delegacji za granicę  zał. nr 12


Wzór wniosku o zapotrzebowanie na materiały   
   
   
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl