Logowanie

Dla Studenta (868)

Studenci do obrony

1. Studenci przystępujący do egzaminu dypomowego w dniu obrony mają przynieść 4 zdjęcia (format 4,5 x 6,5). 2. Opłata za dyplom wynosi 60 zł, odpis dyplomu w języku angielskim kosztuje 40 zł +wniosek+zdjęcie (wniosek nalezy złożyć w ciągu 30 dni…

Wpisy u dr hab. J. Kojkoła

22.06.2015 r. o godz. 9.00 w gabinecie Profesora będą dokonywane wpisy z seminarium dyplomowego.29.06.2015 r. o godz. 11.00 w gabinecie Profesora będą dokonywane wpisy z etyki i współczesnych religii świata (najlepiej żeby starości zebrali indeksy i przynieśli – nie pojedynczo).
Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl