Logowanie

Dla Studenta (604)

Wnioski stypendialne i zapomogi

Od r.a. 2017/2018 wnioski o stypendia i zapomogi składa się w pokoju 219/7 stypendia Rektora dla najlepszych - należy najpierw wziąć z Dziekanatu średnią za ostatni rok akademicki

Odbiór kart IOS

Informujemy, że karty IOS będą dostępne w Dziekanacie od 16.10.2017r. Zgodnie z Wydziałowym Regulaminem studiowania według IOS termin ostatecznego oddania kart IOS do Dziekanatu upływa 31.10.2017r.

Decyzje dotyczące IOSa

Informujemy, że zostały już rozpatrzone wnioski o Indywidualną Organizację Studiów (IOS). Osoby które otrzymały IOS maja już zmieniony status na Wirtualnej Uczelni. Pozostałe osoby nie otrzymały zgody. Wszystkie osoby, które nie otrzymały zgody na IOS zapraszamy na rozmowę do Dziekana…
Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl