Logowanie

Anna Maciejewska

Komunikat do studentów w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3 w r. akademickim 2018/2019

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW (z wyjątkiem przedmiotu w języku angielskim) w sześciu grupach przedmiotowych na 3. semestrze roku akademickiego 2018/2019. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać tych przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Zapisy zostaną przeprowadzone do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3 w roku akademickim 2018/2019:Lp.

Przedmiot

Liczba wykładów
st. stac.


Liczba ECTS

Limit miejsc

w grupie

3. semestr1.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego

30

3

155/17

2.

Podstawy zarządzania i organizacji

30

3

155/17

3.

Podstawy filozofii

30

3

155/17

4.

Podstawy logiki 

30

3

155/17

5.

Historia techniki

30

3

155/17

6.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)

30

3

50/15

Źródło: UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia.

Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia
w formacie „dd-mm-rrrr”.


Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.Termin zapisów od godz. 00:00 dnia 28 maja 2018 r. do godz. 24:00 dnia 24 czerwca 2018 r.

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl