Logowanie

Anna Maciejewska

Przesunięcie terminów poprawkowych

W związku z nieobecnością prof. A. Meczkowskiej-Christiansen terminy egzaminów poprawkowych zostają przesunięte na termin późniejszy. Informacja o nowych terminach pojawi się wkrótce na stronie.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl