Logowanie

Joanna Flis

Przedłużanie legitymacji studenckich

Legitymacje studenckie będą przedłużane od dnia 20.03.2018r. Starosta grupy zbiera wszystkie legitymacje i dostarcza je do Dziekanatu. Pojedyncze legitymacje będą przełużane dopiero od dnia 27.03.2018r.

Egzamin komisyjny

Egzamin komisyjny z przedmiotu Psychologia rozwojowa odbędzie się 23.03.2018r. (piątek) o godz. 11.00 w sali 112A/5
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl