Logowanie

Monika Bielska

Seminarzyści dr A. Barskiej

Uwaga seminarzyści dr A. BarskiejW związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim dr A. Barskiej,

Promotorstwo w r. a. 2017/2018 przejmują:

- Dla specjalności: pedagogika resocjalizacyjna

 dr Radosław BRESKA (gab. 221/5)- Dla specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną        

 dr hab. Ewa ZALEWSKA, prof. AMW (gab. 221/5)
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl