Logowanie

Monika Bielska

WRĘCZENIE DYPLOMÓW

Oficjalne wręczenie dyplomów odbędzie się 22.09.2014 r. o godz. 12.00 w Audytorium A.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów będzie można odebrać dokumenty w Dziekanacie.

Egzaminy poprawkowe u dr G. Cimka

Egzaminy poprawkowe u dr G. Cimka odbędą się 26.09.2014 r. w gabinecie 229/5

Globalizacja i regionalizacja o godz. 9.00

Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata o godz. 11.00
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl