Logowanie

Monika Bielska

Harmonogram Obron 2017HARMONOGRAM OBRON PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 2016/2017


03.07.2017

poniedziałek

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr hab. J. KOJKOŁ, prof. AMW

dr A. BARSKA

dr hab. E. RODZIEWICZ, prof. AMW

   
RECENZENT

dr hab. A. Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

dr hab. E. Rodziewicz, prof. AMW

dr hab. E. Zalewska, prof. AMW

   
04.07.2017

wtorek

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr AGNIESZKA SUCHOCKA

   
RECENZENT

dr hab. G. Bartkowiak, prof. AMW

   
05.07.2017

środa

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr W. KARAWAJCZYK

dr hab. I. PIETKIEWICZ

dr S. LIZAKOWSKA

dr M. KARDAS

dr A. DRZEWIECKI

dr ANNA SUCHOCKA

RECENZENT

dr hab. E. Gaweł-Luty, prof. AMW

dr A. Drzewiecki

dr M. Kardas

dr hab. E. Gaweł-Luty, prof. AMW

06.07.2017

czwartek

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr G. CIMEK

dr A. ŁAPA

dr hab. B. GOGOL, prof AMW

prof. dr hab. S.ŻERKO

dr S. MUSIAŁ

 
RECENZENT

dr P. Bałdys

prof. dr hab. S. Żerko

dr M. Kardas

 
07.07.2017

piątek

GODZINA

09 00

09 30

12 00

PROMOTOR

dr hab. A. MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW

dr P. BAŁDYS

dr hab. P. SEMKÓW, prof. AMW

dr hab. E. ZALEWSKA, prof. AMW

RECENZENT

dr hab. G. Bartkowiak, prof. AMW

dr M. Kardas

dr hab. P. Semków, prof. AMW

dr P. Bałdys

dr hab. L. Burzyńska-Wentland, prof. AMW

Karty obiegowe i zdjęcia do dyplomu

Informujemy, że karty obiegowe będą wydawane w dniu obrony (termin zwrotu karty 31.08.2017 r.).

W dniu obrony prosimy o dostarczenie do Dziekanatu zdjęć do dyplomu          (4 szt. w formacie 4,5x6,5 cm, podpisane na odwrocie ołówkiem). 

Koszt dyplomu 60 zł płatne przelewem lub w kasie AMW.

Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym. Podanie o odpis znajduje się na stronie Wydziału w zakładce studia / regulaminy i podania. Do podania należy dołączyć dodatkowe zdjęcie dyplomowe oraz potwierdzenie opłaty w wys. 40 zł.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 15.09.2017 r. w Audytorium Biblioteki Głównej 

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl