Logowanie

Monika Bielska

Uwaga studenci I roku I i II stopnia !!!

Studenci I roku I i II stopnia zobowiązani są do podpisania ślubowania i umowy w dziekanacie WNHiS. Osoby, które nie zgołszą się do 31.10.2017 r. zostaną skreśłone z listy studentów za niepodjęcie studiów w terminie.
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl