Logowanie

Monika Bielska

Obrony we wrześniu

UWAGA!!!19.09.2017 r. odbędą się

obrony prac licencjackich i magisterskich

Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt ze swoim promotorem i złożenie stosownego podania w Dziekanacie WNHiS najpóźniej do dnia 12.09.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że prace dyplomowe wraz z opiniami promotora i recenzenta oraz wydrukiem z systemu plagiat, muszą zostać przekazane do Dziekanatu WNHiS również do 12.09.2017 r.

Harmonogram Obron 2017HARMONOGRAM OBRON PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 2016/2017


03.07.2017

poniedziałek

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr hab. J. KOJKOŁ, prof. AMW

dr A. BARSKA

dr hab. E. RODZIEWICZ, prof. AMW

   
RECENZENT

dr hab. A. Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

dr hab. E. Rodziewicz, prof. AMW

dr hab. E. Zalewska, prof. AMW

   
04.07.2017

wtorek

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr AGNIESZKA SUCHOCKA

   
RECENZENT

dr hab. G. Bartkowiak, prof. AMW

   
05.07.2017

środa

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr W. KARAWAJCZYK

dr hab. I. PIETKIEWICZ

dr S. LIZAKOWSKA

dr M. KARDAS

dr A. DRZEWIECKI

dr ANNA SUCHOCKA

RECENZENT

dr hab. E. Gaweł-Luty, prof. AMW

dr A. Drzewiecki

dr M. Kardas

dr hab. E. Gaweł-Luty, prof. AMW

06.07.2017

czwartek

GODZINA

09 00

09 00

12 00

PROMOTOR

dr G. CIMEK

dr A. ŁAPA

dr hab. B. GOGOL, prof AMW

prof. dr hab. S.ŻERKO

dr S. MUSIAŁ

 
RECENZENT

dr P. Bałdys

prof. dr hab. S. Żerko

dr M. Kardas

 
07.07.2017

piątek

GODZINA

09 00

09 30

12 00

PROMOTOR

dr hab. A. MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW

dr P. BAŁDYS

dr hab. P. SEMKÓW, prof. AMW

dr hab. E. ZALEWSKA, prof. AMW

RECENZENT

dr hab. G. Bartkowiak, prof. AMW

dr M. Kardas

dr hab. P. Semków, prof. AMW

dr P. Bałdys

dr hab. L. Burzyńska-Wentland, prof. AMW

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl