Logowanie

Łukasz Wyszyński

Warsztaty uczestników projektu w Stanach Zjednoczonych


DSC 0294

W dniach 12-16 listopada 2017 r. uczestnicy projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW” przebywali w Stanach Zjednoczonych. Celem wyjazdu było uczestnictwo w warsztatach, które pozwoliły na praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie kompetencji oraz umiejętności rozwijanych podczas zajęć projektowych.

Tegoroczne warsztaty zostały zorganizowane, podobnie jak w roku ubiegłym, z partnerami z Political Science Department of United States Naval Academy. Dodatkowym elementem projektu było zaangażowanie do współpracy think-tanku The German Marshall Fund of the United States, który wystąpił w roli gospodarza oraz udzielił wsparcia merytorycznego.

Grupa 24 uczestników z Polski i Stanów Zjednoczonych pracowała nad analizą zagrożeń dla NATO oraz możliwymi scenariuszami na przyszłość w tym obszarze. Warsztaty pod tytułem „Future of NATO - in the context of chosen geopolitical aspects and different perspectives of stakeholders” rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia do perspektywy amerykańskiej i środkowoeuropejskiej, które zaprezentowali odpowiednio: Derek Chollet z GMF oraz Łukasz Wyszyński. W dalszej kolejności uczestnicy podzielili się na trzy mieszane zespoły, które odpowiadały za analizę problemu z punktu widzenia: Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Rosji. Praca w zespołach roboczych była wspierana przez przedstawicieli wszystkich trzech stron. Byli to: Prof Gale Mattox, dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Derek Chollet, John Gans, Łukasz Wyszyński i Maciej Markowski. Wynikiem prac zespołów były prezentacje, które zostały poddane pod dyskusję i doprowadziły finalnie do uzgodnienia potencjalnych scenariuszy dla NATO w obszarze identyfikacji wspólnych zagrożeń.

DSC 0147DSC 0150    

Uczestnicy projektu odwiedzili ponadto Ambasadę RP w Waszyngtonie. Rozmowy z dr Grażyną Żebrowską, Mariuszem Stus oraz Matthew Stefanskim dotyczyły priorytetów współpracy polsko-amerykańskiej oraz działalności Placówki na polu naukowym i promocji Polski W USA. Pozostały czas w Waszyngtonie uczestnicy wyjazdu wykorzystali na zwiedzanie Kapitolu, muzeów Smithsonian Institution oraz udziale w otwartych spotkaniach w think-tankach.

Uczestnikami wyjazdu byli: Alessandra Bertini, Katarzyna Blok, Tomasz Cegliński, Oskar Charuta, Aleksandra Lewandowska, Mateusz Matlakiewicz, Mateusz Panek, Mateusz Patelczyk, Eryka Rainko, Sara Stolińska, Bartłomiej Szarmach, Przemysław Trochimiuk a także pracownicy AMW oraz ekspert zewnętrzny: dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Łukasz Wyszyński i Maciej Markowski.

DSC 0259

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” będzie realizowany od 01.04.2016 r. do 31.08.2018 r. Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Odwołane zajęć mgr Ł. Wyszyński

Z powodu wizyty w Stanach Zjednoczoncyh w ramach projektu SM AMW zajęcia mgr Łukasz Wyszyńskiego w dniach 13-17.11.2017 r. zostają odwołane. Temriny odrobienia zajęc zostaną ustalone z grupami na najbliższych zajęciach. 

Rekrutacja do projektu SM wystartowała!

Drodzy studenci! 
Dołączcie do projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej”.

Czym jest projekt?
Projekt jest niepowtarzalną szansą na cenne doświadczenie, poznanie niesamowitych ludzi, sprawdzenie siebie podczas wyjazdów zagranicznych i przeżycie przygody:)
> Więcej informacji o projekcie – ZOBACZ!
> Więcej informacji o wyjazdach zagranicznych – ZOBACZ!
> Harmonogram zajęć od października do grudnia 2017 r. – ZOBACZ!

Jakie są zajęcia w projekcie?
- konwersatoria z j. angielskiego
- warsztaty z pracy projektowej
- warsztaty z symulacji konfliktów
- warsztaty z protokołu dyplomatycznego i szkoły krytycznego myślenia
- warsztaty z komunikacji i autoprezentacji
- warsztaty z symulacji międzynarodowych (foresight)
> wszystkie zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi
> wszystkie zajęcia są certyfikowane
> zajęcia prowadzą eksperci zewnętrzni i kadra AMW

Kto może się zgłosić?
- studenci III roku I stopnia oraz II roku II stopnia kierunku stosunki międzynarodowe
- inne kierunki III rok I stopnia lub II rok drugiego stopnia.

Nie jesteś przekonany? Masz obawy co do swojej dyspozycyjności?
> Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas! – KONTAKT
Nie tylko odpowiemy na twoje pytania ale także przekonamy Ciebie do udziału w projekcie:)

Zapraszamy!
Łukasz Wyszyński
Dominika Wyszyńska
Paweł Kusiak
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl