Logowanie

Łukasz Wyszyński

Przedstawiciele WNHiS na konferencji EASR


Przedstawiciele naszego Wydziału – dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW oraz mgr Paweł Kusiak – wzięli udział w XVII Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions (EASR) pt. “Religion – Continuations and Disruptions”. Odbyła się ona w dniach 25-29.06.2019 r. w Tartu (Estonia). Było to jedno z największych naukowych wydarzeń religioznawczych w Europie i na świcie. W ramach konferencji wygłoszono ponad 600 referatów. Organizatorem było Estońskie Towarzystwo Religioznawcze (Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts) oraz EASR.

Wielkim sukcesem jest fakt, że mgr. Pawłowi Kusiakowi udało się wejść w skład działającego przy zarządzie EASR Audit Committee (Komitet Kontrolny) oraz do powołanej w ramach zarządu roboczej grupy, której celem jest tworzenie systemu wsparcia dla osób zainteresowanych popularyzacją swoich badań na arenie międzynarodowej (EASR Working Group of Publishing).

Organizacja EASR założona została w 2000 r. w trakcie specjalnej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Religii (International Association for the History of Religions, IAHR) w Krakowie.

Oficjalna strona internetowa konferencji – tutaj. 
Oficjalna strona EASR –  tutaj. 
Wydarzenie na Facebooku dt. konferencji – tutaj. Konsultacje mgr Ł. Wyszyńskiego

Mgr Łukasz Wyszyński będzie nieobecny do 22 lipca 2019 roku. Zaprasza wszystkich zainteresowanych na dodatkowe konsultacje w dniu 13 czerwca w godz. 11.00 – 14.00.

Wyniki ankiety - jakość kształcenia


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Sprawozdaniem Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia dotyczącego opinii studentów odnośnie jakości kształcenia na WNHiS. Sprawozdanie powstało po przeanalizowaniu wyników ankiety elektronicznych, które studenci wypełniali od 24 stycznia do 10 lutego 2019 roku.

Sprawozdanie - ZOBACZ!

Sukces studentów stosunków międzynarodowych!


Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, Elżbieta Lubacha oraz Tomasz Dranicki, pod opieką mgr. Łukasza Wyszyńskiego dostali się do finału międzynarodowego konkursu „NATO Debates Championships”, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2019 roku w Brukseli.

Organizatorzy - The George Washington University oraz Egmont Royal Institute for International Relations w Brukseli - do udziału w projekcie zaprosili kilkadziesiąt uczelni z całego świata. Zadaniem studentów było przygotowanie materiału filmowego, który prezentował ich stanowisko wobec tematu: „Should and can NATO allies commit to spending at least 2% of their GDPs on defense?”

Z pośród nadesłanych materiałów Jury wybrało i zaprosiło do finału studentów i kadrę z 7 uczelni. W gronie finalistów obok Akademii Marynarki Wojennej znalazły się: Carleton University, College of Europe, Ecole de Guerre, Ghent University, University of Bath, University of Bologna oraz University of Macedonia.

W finale studenci z kierunku stosunki międzynarodowe będą dyskutować na zasadzie turnieju debat z innymi uczestnikami. Ponadto drugiego dnia wezmą udział w symulacji obrad konferencji międzynarodowej. Trzeciego dnia uczestnicy wezmą udział w konferencji, w której swoje wystąpienia będą prezentować mentorzy poszczególnych zespołów.


Elżbieta Lubacha – licencjat kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym Nauk Społecznych, AMW. Obecnie w trakcie studiów magisterskich z tego samego obszaru. Uczestniczka II edycji Projektu rozwoju kompetencji na WNHIS. Odbyła staż zagraniczny w Irlandii na Maynooth University w Edward M Kennedy Institute for Conflict Intervention. Obszary zainteresowań: analiza graficzna konfliktów militarnych, globalizacja, mediacje i negocjacje.


Tomasz Dranicki – licencjat nauk społecznych; obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na WNHiS AMW; finalista Konkursu Czerwonej Róży z 2018 roku; uczestnik II edycji Projektu rozwoju kompetencji na WNHiS; prezes Dziennikarskiego Koła Naukowego AMW; członek Fundacji PSC; w obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z globalizacją, przemianami międzynarodowymi oraz Bliskim i Dalekim Wschodem.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl