Logowanie

Godziny dziekańskie

W związku z Dniem Otwartym Uczelni zaplanowanym na 10 marca 2016 r. Dziekan ogłasza godziny dziekańskie tylko dla niżej wymienionych grup:

5 i 6 godzina lekcyjna - grupy 150 DM i 130 PC

cały dzień - grupy 140 PC i 141 PC
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl