Logowanie

Egzaminy poprawowe z dr hab. J. Kojkołem

Egzaminy poprawkowe z dr hab. J. Kojkołem odbędą się 24 lutego 2016 r.:

- Elementy filozofii i logiki - egzamin pisemny o godz. 8.55 w s. 114A/5
- Podstawy filozofii - egzamin pisemny o godz. 9.50 w s. 114A/5
- Filozofii polityki - egzamin ustny o godz. 13.20 w gabinecie 11/7
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl