Logowanie

Informacja dla studentów i kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

W związku z reformą szkolnictwa wyższego i nową Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki opublikowało informację dla studentów i kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wyjaśniający niejasnści, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj!
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl