Logowanie

Ankieta ewaluacyjna

W związku z koniecznością przeprowadzenia ankiety dotyczącej nauczycieli akademickich i dziekanatu wszyscy studenci proszeni są o udział w badaniu. Jest ono anonimowe. Każdy student otrzyma 12 tokenów (unikalnych kodów), dzięki którym będzie się logował na stronie internetowej. 1 token służy do oceny 1 nauczyciela. Logowanie odbywa się zgodnie z poniższą instrukcją:1.    W przeglądarce wpisać adres: www.andrzejlapa.pl

2.    Wybrać aktywny kwestionariusz ankiety: Ewaluacja NA i dziekanatów AMW 2019

3.    Wpisać token dostępu w rubrykę i wypełnić kwestionariusz. Tokeny otrzymają Państwo od starostów grup.

4.    Dostęp do ankiety jest możliwy od 8.05.2019 do 15.06.2019 do 24 00.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl