Logowanie

Wpisy warunkowe

Przypominamy, że studenci którzy otrzymali zgodę na wpis warunkowy na semestr letni r.a. 2018/2019 zobowiązani są do pobrania Karty przedmiotów objętych powtarzaniem w celu uzyskania oceny z przedmiotu i oddania jej do Dziekanatu. Termin rozliczenia wpisów warunkowych upływa dnia 30.04.2019r.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl