Logowanie

Przedłużanie legitymacji

Od dnia 25.03.2019r. można przedłużać legitymacje studenckie. Legitymacje zbiera starosta i przynosi do Dziekanatu - od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-14.00. pojedyncze legitymacje przedłużane będą dopiero od 27.03.2019.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl