Logowanie

ANKIETA

Szanowni Państwo,
przypominamy o konieczności wypełnienia ankiety dot. jakości kształcenia na Wydziale. Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/wydzial/aktualnosci/item/1876-badanie-jakosci-ksztalcenia
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl